Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Chất lượng tạo nên sự khác biệt, uy tín xây dựng nên thương hiệu

KÝ HIỆU:

Tên sản phẩm gồm 2 phần:

Phần Thương hiệu viết tắt là : PH

Phần cường độ chiều kéo của vải.

Ví dụ:

PH 9 : Là sản phẩm Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH, cường lực 9 kN/m

PH12 : Là sản phẩm Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH, cường lực 12kN/m

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

CẤU TẠO:

Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH VảI ĐịA Kỹ THUậT (HTTP://VAIDIAKYTHUATVIETNAM.COM/ CÔNG TY CUNG CấP VảI ĐịA Kỹ THUậT CHấT LƯợNG CAO)được cấu tạo từ những sợi vải phân bố ngẫu nhiên (100% polypropylene hoặc 100% polyester) không theo một hướng nhất định nào.

Các sợi vải được liên kết với nhau bằng phương pháp xuyên kim, ép nhiệt.

Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH

Dây chuyền sản xuất Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH của http://vaidiakythuatvietnam.com/

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt http://vaidiakythuatvietnam.com/

http://vaidiakythuatvietnam.com/ cam kết chất lượng Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH luôn ổn định

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

CHỨC NĂNG:

Khôi phục nền đất yếu:

Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH – VảI ĐịA Kỹ THUậT (HTTP://VAIDIAKYTHUATVIETNAM.COM/ CÔNG TY CUNG CấP VảI ĐịA Kỹ THUậT CHấT LƯợNG CAO)có tính năng cường lực chịu kéo cao, độ bền kéo mối ghép nối tốt nên luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chủ thầu công trình vừa đảm bảo được hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí các dự án phục hồi các ô hay khu vực đất yếu như đầm, ao bùn.

Chức năng gia cường:

​Với đặc tính chịu kéo cao, Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH – VảI ĐịA Kỹ THUậT (HTTP://VAIDIAKYTHUATVIETNAM.COM/ CÔNG TY CUNG CấP VảI ĐịA Kỹ THUậT CHấT LƯợNG CAO)đã được tin tưởng để ứng dụng vào thi công gia cố cốt cho đất một cường độ chịu kéo nào đó nhất định.

Phân cách ổn định nền đường:

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

​Nhờ tính năng cường độ chịu kéo và ứng suất cao nên Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH – VảI ĐịA Kỹ THUậT (HTTP://VAIDIAKYTHUATVIETNAM.COM/ CÔNG TY CUNG CấP VảI ĐịA Kỹ THUậT CHấT LƯợNG CAO)được sử dụng làm lớp phân cách giữa nền đất đắp và đất yếu nhằm duy trì chiều dày đất đắp và tăng khả năng chịu tải của nền đường.

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9

Chống xói mòn, lọc và tiêu thoát nước:

​Vải địa kỹ thuật (http://vaidiakythuatvietnam.com/ công ty cung cấp vải địa kỹ thuật chất lượng cao) không dệt PH – VảI ĐịA Kỹ THUậT (HTTP://VAIDIAKYTHUATVIETNAM.COM/ CÔNG TY CUNG CấP VảI ĐịA Kỹ THUậT CHấT LƯợNG CAO)được sử dụng trong các công trình như đê, đập, kênh mương thuỷ lợi, kè sông, biển, nhằm giải quyết hai vấn đề: lọc tiêu thoát giúp giảm bớt áp lực thuỷ động từ bên trong bờ, mái dốc; và triệt tiêu bớt các năng lượng gây xói mòm như sóng, gió, mưa…

Chi tiết tham khảo: http://vaidiakythuatvietnam.com/

Vải địa kỹ thuật dệt ART 9
Vải địa kỹ thuật dệt ART 9